0000000000000000000000000000000000000000000000 Fafajok rövidítése a fatérfogat becslő modulhoz | DigiTerra Magazin
Ugrás a tartalomra

2012-07-26

Fafajok rövidítése a fatérfogat becslő modulhoz

Fafajnevek rövidítése és latin neve a DigiTerra Explorer v6 fatérfogatbecslő moduljához – hátha valaki nem ismeri 🙂

A fafajcsoportonkénti tartalomjegyzék alapján könnyebb keresni:

KST Kocsányos tölgy Quercus robur
KvT Későnfakadó tölgy Quercus robur var. tardiflora
SzT Szlavon tölgy Quercus robur ssp. slavonica
KTT Kocsánytalan tölgy Quercus petraea
MoT Molyhos tölgy Quercus pubescens
MaT Magyar tölgy Quercus frainetto
VT Vörös tölgy Quercus rubra
MT Amerikai mocsártölgy Quercus palustris
ET Egyéb tölgy Quercacae
Cs Csertölgy Quercus cerris
B Bükk Fagus sylvatica
EgyB Egyéb bükk
Gy Gyertyán Carpinus betulus
EGy Egyéb gyertyán
A Akác Robinia pseudoacacia
RózA Rózsaszín akác Robinia x ambigua
AppA Appalachia akác Robinia pseudoacacia ‘Appalachia’
CsáA Császártöltési akác Robinia pseudoacacia ‘Császártöltési’
JásA Jászkiséri akác Robinia pseudoacacia ‘Jászkiséri’
KikA Kiskunsádi akác Robinia pseudoacacia ‘Kiskunsádi’
NyGA Nyírségi akác Robinia pseudoacacia ‘Nyírségi’
PédA Pénzesdombi akác Robinia pseudoacacia ‘Pénzesdombi’
ZalA Zalai akác Robinia pseudoacacia var. Rectissima
ÜllA Üllöi akác Robinia pseudoacacia ‘Üllői’
SzaA Szajki akác Robinia pseudoacacia ‘Szajki’
VátA Váti-46 akác Robinia pseudoacacia ‘Váti-46’
KcsA Kiscsalai akác Robinia pseudoacacia ‘Kiscsalai’
OfeA Ofehértói akác Robinia pseudoacacia ‘Ofehértói’
PtvA Pusztavacsi akác Robinia pseudoacacia ‘Pusztavacsi’
HJ Hegyi juhar Acer pseudoplatanus
KJ Korai juhar Acer plantanoides
MJ Mezei juhar Acer campestre
ZJ Zöldjuhar Acer negundo
EzJ Ezüst juhar Acer saccharinum
EJ Egyéb juhar Aceraceae
HSz Hegyi szil Ulmus glabra
MSz Mezei szil Ulmus minor
VSz Vénic szil Ulmus laevis
TuSz Turkesztáni szil Ulmus pumila var. Arborea
MK Magas kőris Fraxinus excelsior
MaK Magyar kőris Fraxinus angustifolia var. pannonica
AK Amerikai kőris Fraxinus pennsylvanica
VK Virágos kőris Fraxinus ornus
FD Fekete dió Juglans nigra
KD Közönséges dió Juglans regia
CsNy Madárcseresznye Prunus Avium
SM Sajmeggy Cerasus mahaleb
CsM Csepleszmeggy Prunus fruticosa
ZsM Zselnicemeggy Prunus padus
KM Kései meggy Prunus serotina
AL Vadalma Malus sylvestris
KT Vadkörte Pyrus pyraster
EP Fehér eperfa Morus Alba
MBe Madárberkenye Sorbus aucuparia
HBe Háziberkenye Sorbus domestica
BuBe Budaiberkenye Sorbus semiincisa
LBe Lisztesberkenye Sorbus aria
BaBe Barkócaberkenye Sorbus torminalis
DBe Déliberkenye Sorbus graeca
SzG Szelidgesztenye Castanea sativa
KP Keleti platán Platanus orientalis
NyP Nyugati platán Platanus occidentialis
JP Juharlevelű platán Platanus hybrida
KO Keleti ostorfa Celtis australis
NyO Nyugati ostorfa Celtis occidentalis
GL Lepényfa Gleditsia triacanthos
JA Japánakác Sophora japonica
EZ Ezüstfa Elaeagnus angustifolia
CsG Csörgöfa Koelreuteria paniculata
EKem Egyéb keménylomb
KoNy Korai nyár Populus x euramericana
KeNy Kései nyár Populus serotina
ÓNy Óriás nyár Populus robusta
OlNy Olasz nyár Populus italica
FNy Francia nyár Populus regenerata
HoNy Holland nyár Populus gelrica
SNy Sárvári nyár Populus Sárvár
ENNy Egyéb nemes nyár
BPNy Blanc du Poitou nyár Populus Blanc du Poitou
BLNy BL nyár Populus BL-Constanzo
PaNy Pannonia nyár Populus Pannonia
OPNy OP-229 nyár Populus OP-229
IyNy I-45/51 nyár Populus I-45/51
I1Ny I-154 nyár Populus I-154
I2Ny I-273 nyár Populus I-273
H3Ny H-328 nyár Populus H-328
S6Ny S-611-c nyár Populus S-611-c
TrNy Tripló nyár Populus Triplo
KyNy Kopeczky nyár Populus Kopeczky
FaNy Favorit nyár Populus alba x Populus grandidentata cv. Favorit
I5Ny I-58/57 nyár Populus I-58/58
FrNy Fehér nyár Populus alba
SzNy Szürke nyár Populus x canescens
RNy Rezgő nyár Populus tremula
FtNy Fekete nyár Populus nigra
TNy Tiszaháti nyár Populus nigra cv. Thevestina
JNy Jegenyenyár Populus nigra cv. Italica
BéFÜ Bédai egyenes fűz Salix alba Bédai egyenes
CsFÜ Csertai fűz Salix alba Csertai
PöFÜ Pörbölyi fűz Salix alba Pörbölyi
I1FÜ I-1/59 fűz Salix alba I-1/59
I4FÜ I-4/59 fűz Salix alba I-4/59
VBFÜ Veliki Bajar fűz Salix alba Veliki Bajar
SIFÜS I 2-61 fűz Salix alba I 2-61
FFÜ Fehér fűz Salix alba
SzFÜ Szomorú fűz Salix babylonica
TFÜ Törékeny fűz Salix fragilis
KFÜ Kecskefűz Salix caprea
EFÜ Egyéb füzek
Mézgás éger Alnus glutinosa
Hamvas éger Alnus incana
HvÉ Havasi éger Alnus viridis
KH Kislevelű hárs Tilia cordata
NH Nagylevelű hárs Tilia platyphyllos
EH Ezüst hárs Tilia tomentosa
Nyi Közönséges nyír Betula pendula
SzNyi Szörös nyír Betula pubescens
VG Vadgesztenye Aesculus hippocastanum
BL Bálványfa Ailanthus altissima
Sziv Közönséges szivarfa Catalpa bignonioides
EF Erdeifenyő Pinus sylvestris
SF Simafenyő Pinus strobus
C1EF Cinkota-1 erdeifenyő Pinus sylvestris ‘Cinkota-1’
C2EF Cinkota-2 erdeifenyő Pinus sylvestris ‘Cinkota-2’
AlEF Alföldi erdeifenyő Pinus sylvestris ‘Alföld’
PoEF Pornói erdeifenyő Pinus sylvestris ‘Pornói’
ÁsEF Ásotthalmi erdeifenyő Pinus sylvestris ‘Ásotthalom’
MáEF Mátrai erdeifenyő Pinus sylvestris ‘Mátra’
FF Feketefenyő Pinus nigra
BF Banks fenyő Pinus banksiana
KáFF Kálifenyő Pinus nigra ‘Kál’
AlFF Albertirsai fenyő Pinus nigra ‘Albertirsa’
LF Lucfenyő Picea abies
NyLF Nyirjesi lucfenyő Picea abies ‘Nyirjes’
VáLF Várbükki lucfenyő Picea abies ‘Várbükk’
VF Vörösfenyő Larix decidua
DuVF Dunántúl-1 vörösfenyő Larix decidua ‘Dunántúl-1’
KőVF Kőszegi vörösfenyő Larix x eurolepis ‘Kőszeg’
ZDF Zöld duglászfenyő Pseudotsuga menziesii v. viridis
KDF Kék duglászfenyő Pseudotsuga menziesii v. glauca
SzDF Szürke duglászfenyő Pseudotsuga menziesii v. glauca
JF Jegenyefenyő Abies alba
KJF Kaukázusi jegenyefenyő Abies nordmanniana
KBo Közönséges boróka Juniperus communis
VBo Virginiai boróka Juniperus virginiana
OC Oregonciprus Chamaecyparis lawsoniana
MC Mocsárciprus Taxodium distichum
TF Tiszafa Taxus baccata
KTh Életfa Platycladus orientalis
NyTh Nyugati tuja Thuja occidentalis
EgyF Egyéb fenyő Pinaceae

Oszd meg velünk a véleményed! - Szólj hozzá!

(required)
(required)

Megjegyzés: HTML használható (max. egy url-el).Az e-mail címedet sohasem jelenítjük meg!

Értesítőt kérek a kommentekről RSS-ben